sjoverksamhet1

Sjöverksamhet

Idag bedriver vi sjöverksamhet från 8 års ålder (första årets spårarscout) till så långt upp i åldern man själv vill. Vi har haft utbildningar i Förarintyg och i vissa fall Kustskepparexamen genom åren. Dessa kurser driver vi i kåren själva med hjälp av de ledare som har stor erfarenhet av scouting och sjön. Vi genomför dessa kurser när det finns underlag och riktar oss främst till scoutbarn från åldern 14 år (tredje årets Äventyrarscout) och uppåt.

Under våren har vi praktik med segling i Tullingesjön där alla båtar utom IF båten ligger, IF båten ligger ute vid Fittjabrygga. Även sommarseglingar s.k. eskaderseglingar förekommer när det finns intresse bland barnen och eskaderledare att genomföra seglingen.

Vi har även segling med OP-jollarna nere vid Tullingesjön för de yngre barnen så att de lär sig hantera jollarna först innan de går vidare till de större båtarna. Dessa seglingar bedrivs i huvudsak av ledare och assistenter på spårar- och upptäckarnivå men även andra ledare i kåren hjälper till. För att seglingarna ska flyta bra och vi lättare ska kunna assistera så har vi till vår hjälp en Buster (motorbåt) som hänger med ut på sjön när jollarna seglas.

Vi anordnar också en mycket omtyckt seglarskola i perioden runt midsommar. Seglarskolan brukar vara en vecka, då man seglar OP-jolle hela dagarna i Tullingesjön.

För att kunna deltaga i seglarskolan eller segla på våra möten så behöver du kunna simma 200m och detta skall vi ha konstaterat ihop vid simningsmöten eller att din förälder intygar att du kan.