glada_scouter_som_leker

Information till föräldrar

Nedan följer information till blivande och nuvarande scoutföräldrar om vad scouting är.

Vad är scouting?

Scouterna gör unga redo för livet!

Att vara scout är att uppleva äventyr tillsammans med andra i en stor internationell gemenskap och samtidigt växa som människa. Det finns 40 miljoner scouter världen över, ca 70 000 i Sverige.

Scouternas aktiviteter genomförs i små grupper, patruller, där alla får synas och vara
delaktiga utifrån sina egna förutsättningar. I Scouterna får du lära dig genom att göra och
du växer genom utmaningar. Du får utveckla och leda, både dig själv och andra.
Vi har naturen som vardagsrum och vi utmanar oss själva genom att göra saker i nya miljöer på
nya sätt.

Scouterna kämpar för en bättre värld där alla är lika mycket värda. Våra medlemmar
uppmuntras att påverka vad som händer i samhället, både i området där de bor och i
världen.

Vår verksamhet bygger på värderingar som i grund och botten handlar om att vara en
schyst kompis och medmänniska. Scouterna välkomnar alla barn och unga, vi har ingen
avbytarbänk.

Sanct Botvids Scoutkår är en av 1100 scoutkårer i Scouterna, som är riksorganisationen för
scouting i Sverige. Gemensamt för alla kårer är att vi delar samma värderingar, som att
alla får vara med och vi är schysta kompisar. Vissa scoutkårer i Sverige tillhör ytterligare
en scoutorganisation för att de jobbar med någon profilfråga, tex, scouting på religiös
grund. Sanct Botvids Scoutkår tillhör endast Scouterna, och är religiöst och politiskt obunden.

Läs mer om vad scouting är på scouternas officiella hemsida:

www.scouterna.se

Blir medlem i Sanct Botvids Scoutkår:

BLI SCOUT

glada_scouter_som_leker

Se filmen "Detta är Scouterna"!