stjärnhimmel_och_tält_på_jamboree17

Historia


Här kan ni läsa om Sanct Botvids scoutkårs historia.

1927 Startar Tullinge Scoutkår den 25 oktober på Malmgården i Tullinge. Initiativtagare, innehavaren av Malmgården, Georg Malmkvist.
1928 Den 1 januari fick kåren sin första styrelse enl. följande: Advokat E Rosander, kårchef, tjm Georg Malmkvist, v kårchef sekreterare avdchef, Stud Edvin Ek samt Ing Gustaf Hörlin och Folkskollärare Helge Göthberg. Kåren inregistreras den 1 januari i Sveriges Scoutförbund. Kårens första upptagning förrättas av Distriktschefen Sten Thiel och ägde rum i Skyttbrinksskolans gymnastiksal.
1929 Scoutchefen, Major Ebbe Lieberat, besöker kåren och förrättar upptagning vid Skyttbrink den 26 januari. Världsjamboren i England representerades av kåren genom v.kårc Georg Malmkvist. Ny avdelning bildas vid Kyrkbyn under ledning av gymnastikledaren Ivar Broström, övningar i gamla Kyrkskolan. Ny avdelning bildas i Tumba under ledning av v.kårc och pastor Einar Rydberg, och Tullinge Scoutkår ändrar namn till Botkyrka Scoutkår.
1930 Ny Kårchef utsågs, pastor Gabriel Grevberg. Kåren besökte Stockholmsutställningen under en dag kallad ‘scouternas’ dag. Kåren deltog i programmet med Oxdansen. Sommarläger i Grisslehamn tillsammans med Grisslehamns Scoutkår. Deltog kåren i Nordpolsfararnas begravning.
1931 Förbundsläger vid Kulla Gunnarstorp, kåren vinner lägertävlingen och Bertil Vallin erhåller Guldkorset för räddning av människoliv. Sommarfest på Idrottsholmen i Tullinge med besök av Scoutchefen Ebbe Lieberat.
1932 V kårchefen Georg Malmkvist utnämnes till Kårchef för Botkyrka Scoutkår efter pastor Grevberg. Ny avd IV bildas vid Alby den 22 maj under ledning av läraren A Rosén. Kårens första vargungeflock bildas vid Alby under ledning av fröken Dorit Callenius. Sommarläger vid Singö Grisslehamn. Jubileumsskrift utgavs i anledning av Kårens femåriga tillvaro.
1933 Femårsfest i Mimer, Tumba. Scoutchefen Ebbe Lieberat som hedersgäst. Kåren bildar avd V i Slagsta under ledning av lärarinnorna Margareta Tiderström och Stina Andersson. Den första upptagningen förrättas av distriktschefen Sten Thiel. Sommarläger vid Gränsö utanför Vestervik, Färdsätt cykel.
1934 Vandrarscoutlag bildas den 22 april, endast för scouter som fyllt 17 år. Inbjöds kåren att deltaga i KFUM:s nationalläger vid Sunne i Värmland. Sommarfest på Björkhaga skolgård med besök av scoutchef. Ebbe Lieberat. 18/9 börjar Nils Svanström och blir v. avdc. för avd I i Tullinge.
1935 Sommarläger vid Stensund, Trosa, färdsätt cykel. Deltog kåren vid Kyrkoherde W Hedbergs begravning. I World rover scoutmoot på Ingarö deltog tre av kårens vandringsscouter och chefen för Separators Gjuterier i Tullinge, civilingenjör Ernst Adamsson, bjöd kåren på motorbåtsfärd till Ingarö för besök i lägret.
1936 Nyårsfest i TUMBA Bruks högtidssal den 4 jan. Hedersgäst Ebbe Lieberat, som förrättar upptagning. Distriktsläger vid Erken, Degarö, samt handräckning vid Gymnastiklägret i Malmköping. Minnesgudstjänst i Botkyrka kyrka över bröderna Mats och Bengt Falk samt Runo Gevelius, vilka omkommo på Kanholmsfjärden den 3 oktober.
1937 Årsfest i Tumba Bruks högtidssal med distriktschefen Sten Thiel som hedersgäst. Sommarläger vid Grisvärds fiskeläge på Gotland. Två engelska patrulledare deltog som gäster i lägret. Den 1 nov. dör Scoutchefen Ebbe Lieberat och Greve Folke Bernadotte blir hans efterträdare.
1938 Botkyrka Scoutkår firar 10-årsjubileum den 29 och 30 jan med ett vackert program i Botkyrka kyrka, där bl.a. kårens vandrarscouter uppförde det av författarinnan Ingeborg Björklund för jubileet författade Sanct Botvidsspelet, i vars 5:e scen omfattar scoutupptagning, vilken förrättades av den nya scoutchefen Folke Bernadotte och distriktschefen Sten Thiel. Sanct Botvids roll utfördes av v.kårchefen Ivar Broström. Regissör var Hovintendent Ivar Åkerfeldt. Författarinnan tilldelas Gröna Liljan. Förbundsläger vid Tullgarn.
1939 Vargungeflock bildas i Tullinge, under ledning av Flockchef Barbro Espelund och v.flockchef Ethel Lindahl. Nils Svanström blir v.kårchef efter Ivar Broström, Nils-Gunar Nyström blir avdelningschef och Per-Erik Löndahl v.avdch för Tumbaavdelningen. Sommarläger på Singö i Roslagen. Slagstaavdelningen inviger egen Scoutstuga den 4 oktober.
1940 Deltar kåren i Riksmarschen samt Beredskapstjänst. Sommarläger tillsammans med Huddinge Scoutkår vid Fräcksta gård i Sorunda. Lägret arrangerades som Nyttoläger. De båda kårernas vargungar hade läger på samma plats efter scouternas läger. Deltar kåren i Scouternas hjälpaktion med Skrotinsamling. Riksmarsch på skidor arrangeras av Kårens VS i samråd med Skidfrämjandet och Svenska Skidförbundet.
1941 Vandrarscoutlaget arrangerar Riksskidmärkesbana med start och mål vid Malmgården. Startar Tullinge Flickscoutkår med fru Greta Malmkvist som initiativtagare och kårledare. Sommarläger vid Torsvi gård i Uppland. Färdsätt, cykelfärd via Mariefred och Strängnäs. Sommarfest med basar i Tullinge med tal av Landshövding Karl Levinsson och musik av Tumba Bruks Musikkår, samt sång till luta av Nils Ivebo. Elsa Hedebrant blir flockchef för Tumba VU-flock.
1942 Nyttoläger vid Långudden, Eldtomta, hos lantbrukare Ingvar Andersson. Riksmarsch för Guldmärke anordnas i Tullinge av Vandrarscouterna.
1943 Femtonårsjubileum firas i Botkyrka kyrka med framförandet av Sanct Botvidsspelet, där bl.a. scoutchefen Folke Bernadotte med grevinnan Estelle Bernadotte samt distriktschefen Sten Thiel hedrade med sin närvaro. Musiken till spelet utfördes av musikdirektör Gösta Westblad. Sommarläger vid Lundsberg i Vermland. Deltog Kåren vid uppvaktningen på H.M. Konung Gustaf V 85-årsdag.
1944 Erhåller Kåren en svensk sidenflagga vid Svenska Flaggans Dag. Sommarläger vi sjön Trösken, Furuvik, Gästrikland. Klädinsamling för flyktingar.
1945 Sommarläger tillsammans med Huddinge Scoutkår vid Lillsved på Värmdön. Ny vargungeflock bildas i Tumba under ledning av Flockledare Britt Sjöberg och v.flockledare Ingrid Gauding.
1946 Förbundsläger vid Gränsö, Västervik. Deltog Kåren vid invigningen av Lida Friluftsgård den 28 okt.
1947 Vargungeflocken i Tullinge får ny flockchef, Elsie Andersson-Odedahl. Sommarläger vid Hesselbyholm på Fogdö under ledning av v Krc Nils Svanström. Bokförläggaren David Lindström, Skrävsta, anordnar musikgudstjänst i Botkyrka Kyrka till förmån för Kårens Byggnadsfond. Världsjamboreen i Mondial i Frankrike representeras kåren av 3 deltagare, kårchefen Georg Malmkvist samt Carl-Gustaf Carlsson och Sven-Åke Svensson-Schiller.
1948 Kåren firar 20-årsjubileum med fest i Tullingebiografen. Högtidstal av kom. Sven Wretblad och upptagning av distriktschefen Stellan Orrgård. Distriktsläger på Årsta vid Hårsfjärden. Botkyrka scoutkår o Tullinge Flickscoutkår anordnar gemensam sommarfest för Byggnadsfonden. Scoutchefen Folke Bernadotte dör i Jerusalem den 17 sept.
1949 Ändrar kåren halsduksfärg från röd till blå. Besök på F18. Ing Ernst Oman utnämns till Avdelningschef för Tumbaavd. Midsommarfest för Byggnadsfonden. Vid Sanct Georgshögtid i Tumba Bruks Festsal tilldelas Kr.c Georg Malmkvist G A märket, förtjänstmärket i Guld. Sommarläger i Gnisvärds fiskeläge på Gotland. Julmarknad på Brända Tomten.
1950 Årsfest i Hemvärnsgården. Hedersgäst Scoutchefen Lennart Bernadotte som förrättade upptagning och utnämningar. Sanct Georgshögtid i Botkyrka Kyrka där kyrkoherde Sven Wretblad förrättade upptagning samt utdelade förtjänstmärket i guld till Nils Svanström och Gillwellinsignierna till Elsie Andersson-Odedahl. Förbundsläger vid Åva. Vargungeflock bildas vid Slagsta, Flockledare Hakon Brockstedt. Till v avdch för pojkscoutavdelningen utnämndes slöjdläraren Albert Nilbäck. Föräldraförening bildas i Tullinge, ordf grosshandlare Evert Järnvall.
1951 Sanct Georgshögtid i Botkyrka Kyrka. Sång av flickscoutkören under ledning av Harriet Carlsson. Världsjamboreen i Bad Ischl i Österrike representerades kåren av 3 deltagare, kårch Georg Malmkvist samt Lars Ericson och Hans Andersson. Sommarläger vid Karby Gård intill sjön Erken i Roslagen, ledare Nils Svantröm.
1952 25-årsjubileum. Jubileumsutställning i Brända tomten Tullinge och Segersjö i Tumba. Jubileumshögtid i Botkyrka Kyrka med sång av Stockholms Gosskör samt upptagning och utnämningar förrättas av kårens hedersledamot Sten Thiel. Stockholms Läns Scoutdistrikts läger vid Stockbonäs, Nynäshamn Förbundsmästerskap i Femkamp arrangeras vid Riksten i Tullinge av Botkyrka Scoutkår i samråd med Distriktsstyrelsen.
1953 Sanct Georgshögtid i Botkyrka Kyrka. Högtidstal av ledamoten i Sanct Georgskommittén Hovintendent Ivar Åkerfeldt, sång av ac Arnold Larsson. Sommarläger vid Möllstorp på Öland. Ny flockchef i Tumba, fröken Sonja Andersson. Midsommarfest i Tullinge, arrangör Föräldraföreningen, Botkyrka Scoutkår och Flickscoutkåren. Behållningen till Byggnadsfonden. Ny vargungeflock, Riki-Tiki-Tavi, bildas i Uttran under ledning av flockledare Brita Källström, v flockledare, fru Kerstin Öman.
1954 Årsfest den 22 jan. med distriktschefen Erik Ovrin som hedersgäst. Sanct Georgshögtid i Botkyrka Kyrka med v Scoutchefen Yngve Flodqvist som hedersgäst. Kårtävling vid Skrävsta och ägaren Bokförläggare David Lindström ger bokpresent till alla deltagare, ca 70 st. Kårläger på Åland vid Käringssund tillsammans med Ålands Scoutkårer och dess distriktschef Otto Berg som lägerchef. Deltog med ett kvällsprogram samt scoututställning vid invigningen av Nyängen den 26 sept.
1955 Årsfest på Tullingebiografen i närvaro av Distriktschefen Bengt Kullström som förrättade upptagning och utnämning av två nya avdelningsledare i Tumba, Carl-Gustaf Carlsson och v ac Ragnar Borgefors samt Birgitta Allingen till vice flockchef i Uttran. Stor valborgsmässofest med folkskolläraren Helge Göthberg som högtidstalare. Scouterna tände bålet, sång av Hembygdsgillets sångkör, ca 700 besökare. Sanct Georgshögtid på Nyängen under medv av överkonstapel Bengt Rehnström samt kårens Hedersledamot Sten Thiel. Deltog vid invigningen av Rödstu Hage. Brandövning under ledning av ordf i Botkyrka Grödinge Brandkår Olof G-son Holmberg. Vargunge-läger på Långudden, ledare Brita Källström, Bibbi Munkberg, Elsie Andersson och Birgitta Allinger. Landsdelsläger på Västkusten tillsammans med Duvbo Scoutkår, byfogde Georg Malmkvist. 18 oktober firar Patrullen Hjorten 20 år.
1956 Årsfest i Tullingebiografen i närvaro av fröken Ebba Braunerhjelm och distriktschef Bengt Kullström. Påskläger vid Slagsta. Sanct Georgshögtid i Botkyrka Kyrka i närvaro av Scoutchefen Bengt Junker, som utnämnde civ.ing C H Blankenburg till Kårchef för Botkyrka Scoutkår. Den nya kårchefen överlämnade en minnesplakett som tack för lång och trogen tjänst till avgående kårchefen Georg Malmkvist varefter forskningsresanden Sten Bergman berättade med ljusbilder om sin senaste expedition till Nya Guinea. Kårläger på Vässarö i Roslagen. Kåren arbetar med 1 scoutavdelning i Tullinge under namnet S:t Göran under ledning av Bertil Fennhagen och Sture Drejmark samt en seniorgrupp, Grenadjärerna. Ledare Sven Corlin och Hans Sjöberg.
1957 Årsfest i Folkets Hus under medverkan av scoutkonsulent C H Guste och kårordförande C H Blankenburg överlämnade Röda Hedersliljan till 4 nya Hedersmedlemmar. Sanct Georgshögtid i Botkyrka Kyrka med hedersutnämnande av 4 nya medlemmar. Distriktsläger: Mörtsundalägret vid Mörtsunda gård i Stockholms skärgård. Kåren startar Sjöscoutavd under ledning av kamrer Gustaf Söderlund. De första diplomen i navigation har tilldelats M. Berggren, Ulf Blankenburg, Sven Corlin, J. Forsell, B. Sjöberg och S. Wahlström. Torpet Bastnäs blir Kårens hajkstuga den 20 okt. I Världsjamboreen, som var ett jubileumsläger (100 år sedan B.P:s födelse och Scoutrörelsen 50 år) i England, representerades scoutkårerna i Botkyrka av Curt Carlsson, Hans Lönnqvist, Folke Graff, Kurt Larsson och Karl Marossi samt i ledarlägret Georg Malmkvist. Lägret hade ca 40000 deltagare. Den 27 nov startar Tullinge Östra Scoutkår. På initiativ av den mångårige scoutledaren i Botkyrka, Nils Svanström, startades ännu en scoutkår i Botkyrka. Georg Malmkvist, som under en kort tid ägnat sig åt Ensamscouting i Södertörn, blev vidtalad att hjälpa till, naturligtvis ville han det, och en interimsstyrelsen fick följande sammansättning den 15 jan. -58. Kårch Georg Malmkvist, v kårch Nils Sundström, kårass fru Margit Andersson, Ivan Johansson och Bengt Andersson.
1958 Den 2 februari, en historisk dag för Botkyrka Scoutkår. Kårens egen scoutgård invigs. En 30-årig önskan som denna dag gick i uppfyllelse. Stiftelse bildas med civ.ing. Carl Gustaf Lilje som ordf. Stor festlighet i Falkbergsskolan med många inbjudna. Representanter från förbund och distrikt, kårens hedersledamöter, alla ledare samt pojk- och flickscouter, blåvingar och vargungar. Estelle Bernadotte hedrades. Fackeltåg till Scoutgården där styrelseordf C. A. Lilje talade och hederskårchefen Georg Malmkvist förklarade Scoutgården invigd. Skidtävling arrangeras av Tullinge Östra Scoutkår och inbjöd Botkyrka Scoutkår till gemensam tävling. Sanct Georgshögtid i Botkyrka Kyrka under medverkan av kårchefen i Segeltorps Scoutkår, Lennart Eliasson. Sjöscouterna sjösätter sina första båtar den 31 maj. Karin Sivertsson döper båtarna till Mia o Pia. Kårens Hedersledamot Sten Thiel förrättar upptagning. Den 10 okt. beslöts att Botkyrka Flickscoutkår och Botkyrka Scoutkår skulle hädanefter bilda en kår under gemensam kårstyrelse. Sommarläger på Ringsö för pojkar och flickor den 10 – 18 aug. Tullinge Östra Scoutkår sommarläger på Gotland. 8 st scouter från Hamburg deltog i lägret som gäster. Vargungeläger på Långudden. Allhelgonahögtid i Botkyrka Kyrka. En minneshögtid över greve Folke Bernadotte med tal av greve Carl Bernadotte. Fru Maria Sivertsson utnämndes till kårchef för Botkyrka Scoutkår som dagen till ära förrättade utnämning samt utdelade 4 hedersliljor.
1959 Botkyrka Scoutkår.
Arrangerar skidtävling vid Skyttbrinks folkskola och inbjuder Tullinge Östra till gemensam tävling. Båtbygge startar i Tumba. Patrulledarkurs i Scoutstugan 19/4. Sanct Georgshögtid vid F18, där programmet bl a innehöll föredrag av Sten Bergman om kannibaler och huvudjägare på Nya Guinea, sång av T Rutberg samt en mångfald upptagningar och utnämningar förrättades av kårchefen Maria Sivertsson. Sommarläger för vargungar vid Långudden 26-27 juni, för flick- och pojkscouter på Ringsö 12-20 juli, Tumba Uttrans flickscouter hade förläggning vid Frustuna by den 9-10 maj, Blåvingeförläggning på Lomshaga den 15-16 augusti Botkyrka Scoutkårs Föräldraförening anordnar basar i Falkbergsskolan.
Tullinge Östra.
Kåren inbjuds till skidtävling av Botkyrka Scoutkår vid Skyttbrinks folkskola i Tullinge den 8 februari. En glad kväll tillsammans med Hembygdsgillet. Margareta Kjellberg svarade för att det verkligen blev en glad kväll. Sanct Georgshögtid firades på Malmgården där kårch Georg Malmkvist förrättade upptagning och utnämning. Vargungeflock bildad den 12 maj under ledning av Nils Svanström. Sommarläger vid Harkskär i Gävle skärgård. En angenäm utflykt till Furuvik med Gävlescouternas båt Nordan samt besök i Gävle ingick i programmet.
1960 Botkyrka Scoutkår. Vid årsmötet fick kårstyrelsen följande sammansättning; kårchef Maria Sivertsson, v kårchef teknik Överstelöjtnant Bengt Ahlström, v kårchef admin samt sekr Brita Källström, kassör Marianne Sylvander. Skidtävling vid Skyttbrink den 14 febr. Sanct Georgshögtid i Botkyrka Kyrka. Högtidstal och utnämningar av diakon Assar Fjälkman, altartjänst av Kårkaplan Erik Klasson. Seniorscouter från Södertörns scoutdistrikt på utbildningskurs i kårens Scoutstuga i Tullinge, ca 40 deltagare därav 5 från Botkyrka. Lördagen avslutades med fackeltåg till och midnattsmässa i Tullinge kyrka. Midsommarfest i Tullinge anordnas av kåren och föräldraföreningen, organisatör var speditör Bertil Olsson. Arbetsläger på Bastnäs under juli månad, lägerchef rektor Olle Lemne. Vargungeläger på Långudden den 1 – 7 juli, ledare Brita Källström. Tullinge Östra Scoutkår. Styrelse; Kårchef Georg Malmkvist, v K.ch Nils Svanström, kassör Margit Andersson, sekr Britt-Marie Eriksson, Bengt Andersson, Ivan Johansson. Föräldrarepresentanter Elis Ericsson och Rune Wase. Skidtävling den 21 febr. Start o mål vid Sportklubbens bastu. Sanct Georgshögtid i Hemvärnsgården, kårchefen förrättade upptagning och kyrkoherden Sven P Wretblad berättade om sin tid som scout i hemstaden Södertälje. Sommarens kårläger på Stysöklabb i Ålands skärgård, Mariehamn. Vargungeläger på Långudden den 1921 aug., lägerledare F.le Britt-Marie Ericsson. Seniorlag bildas den 6 nov., lagledare Bengt Andersson och sekr. Börje Eriksson. Fackeltåg till julotta i Tullinge kyrka.
1961 Botkyrka Scoutkår Thinking day firas av blåvingar och flickscouter, seniorer o ledare med ett fackeltåg till Tildas ‘hydda’ där man bildade en cirkel på altanen. Kaisa varg höll tal och uttryckte scouternas glädje över att ha Tilda som kårchef och kårchefen Tilda kommer säkert deltagarna att minnas. Ledarkurs i Tullingestugan den 18-19 mars med 20 deltagare av seniorer och ledare. En uppmärksammad och trevlig föräldraträff på Lida den 24 mars. Sanct Georgshögtid i Botkyrka Kyrka. Medverkande var violoncellisten Ingela Brandin, Karin Ahlgren läste dikten ‘S:t Göran’ av Ebba Westberg. Kårchefen Maria Sivertsson förrättade upptagning och komminister Erik Klasson avslutade med altartjänst. Vargungeläger i Huddinge, Gladö-stugorna vid Kvarnsjön, ledare Brita Källström. Sommarläger för scouterna vid Dyvik i Nynäshamnstrakten. Blåvingeläger Tullinges blåvingar vid Gladöstugan, Uttrans blåvingar vid Trädgårdstorp och Tumbas blåvingar vid Länshaga. Sandhamnskryssning. 24 st franska scouter från Paris, Groupe Du Gui TroupeVieux Castor hade deltagit i Sörmlands Scoutdistrikts Laängsläger och stannade några dagar i Sverige för att besöka Stockholm m. fl. platser. Under 14 dagar bodde de i scoutstugan, varifrån gjordes många utfärder och besök på olika platser. Gruppen blev mycket populär i kåren. Tullinge Östra. Vid årsmötet den 1 febr. fick kårstyrelsen följande sammansättning; Kårordf. Nils Svanström, v of Georg Malmkvist, II v of Rune Wase, Kassör fru Margit Andersson, kårsekreterare Georg Malmkvist, protokollsekr Elis Ericsson, övr led Aina Hellström, Britt-Marie Ericsson och Bengt Andersson. Sjukvårdskurs för alla pojkscouter i kåren, ledare för kursen var kårens förste hedersledamot Elis Eriksson. Sanct Georgshögtid i Tullinge Kyrka under benägen medverkan av Allan Hultén som bl.a förklarade Tullinge Östra Scoutkår ansluten i det nyorga- niserade Svenska Scoutförbundet. Valborsmässoeld på Banslätts gärde firas tillsammans med Hembygdsgillet. Vårtal av komm Erik Klasson och sång av Botvidskören. Midsommarfest vid Eklidsskolan. Blåvingarna utförde tablåer till Alice Tegnérs visa Tralleri , illusionisten Mr Colland m.m Med föräldrarnas uppoffrande insatser blev festen lyckad och gav ett gott resultat. Kårens sommarläger hölls vid Knäppelåsen i Värmland, där skulptören Arvid Knäppel välkomnade oss och erbjöd oss en lägerplats vid stranden av sjön Gunnaren. Utfärd gjordes både till Arvika och Magnor i Norge. Vargungeläger vid Långudden, ledare Britt Louise Eriksson. Juldagsmorgon, fackeltåg till Tullinge kyrka och besök i julottan.
1962 Botkyrka Scoutkår. Thinking Day. Alla flickscouters dag firades i Tumba Folkskola. På programmet skioptikonbilder från Naturskyddsföreningen och även från Botkyrka Sjöscouters eskapader. Ulla Bystet läste dikter, fanparad, scoutsånger med internationell betydelse och Eva Möller berättade om dagens betydelse. I en sjöscoutkurs i Jönköping deltog från kåren Saga o Carlo Hindflykt samt Curt Larsson. Skidtävling vid Skyttbrink den 11 mars. Kåren arrangerar årets Distriktstävlingar, Ren- och Älghornstävlingen, Ving- och Ringfejderna samt ledartävlingen. Tävlingarna hölls i Hamraskogarna kring Skyttbrink, start och mål vid Hemvärnsgården i Tullinge. Distriktslägret på Rånö var sommarens stora scouthändelse med 10 underbara dagar, soliga o varma. 22 svenska + 5 franska pojkar och 16 svenska + 4 franska flickor samt ledare deltog. Vargungeläger på Långudden med Tumba- o Uttran-flockarna Riki-Tiki- Tavi, Rim o Djungelbröderna. Blåvinge-ringar hade utflykt till Riksmuseet i Stockholm. Midsommarfesten gick i Grönköpings tecken och polis Paulus Bergström och borgmästare Mårten Sjökvist svarade för ordningen. Blåvingeläger: Uttrans blv på Sillvik o Tullinges blv vid Länshaga på Värmdö. Bastnästävlingarna för kårens alla enheter blir populära och går av stapeln på hösten varje år. Tullinge Östra Scoutkår. Skidtävling 18 februari. Blåvingar och vargungar första utfärd skedde på skidor i Eklundshovsskogen. Blåvingering bildas 8 mars med Anita Isaksson som blåvingeledare. Sanct Georgshögtid i Tullinge Kyrka och distriktschefen besöker kåren för första gången och förrättar upptagning och utnämningar, vid orgeln Fru Anna- Dagmar Bjelle, körsång av Botvidskören, andaktsstund av pastor Olander. Kårens vårtävling vid Rödmossen den 6 maj. Älghornstävling i Botkyrka Scoutkårs regi. Bussfärd för kåren med besök på Oxelösunds Järnverk, Sanct Botvidskyrkan och Nyköpingshus. Arrangör kårens hedersledamot Elis Eriksson. Distriktsläger på Rånö. Vårt byalag hade scouter även från Segeltorp och Holmen. Byfogde var Lennart Esaiasson, Segeltorp. Vargungeläger på Långudden. Flickscoutavdelning startar den 13 sept. med Britt-Marie Ericsson som ledare. Höstens stora kårtävling ägde rum vid Rödmossen den 28 nov. Julottebesök och fackeltåg till Tullinge kyrka. Seniorernas Midvinterting hölls traditionellt på Malmgården i Tullinge.
1963 Botkyrka Scoutkår. Thinking Day firades gemensamt av alla scouter i Botkyrka från båda kårerna. Det var en imponerande syn med över 150 scouter med brinnande facklor som strålade samman vid björkdungen vid Hamrabron. Ute på gärdet lyste ett stort Fyrklövermärke av brinnande facklor. Man sjöng ‘Härlig är jorden’ därefter talade ‘Majorn’ Jardén från scoutrörelsen i Persien. Scoutbönen och Tapto avslutade den imponerande högtiden. Tumba-Uttran firar Sanct Georg i Grödinge Kyrka den 21 april. Sanct Georgshögtid även i Tullinge Kyrka med ljusspel av flickscouterna. Älghornstävlingen ägde rum i trakten av Huddinge skidbacke med Huddinge scoutkår som arrangör. Vargungeläger vid Sillvik 7-9 juni med olympiad, många roliga lekar, sång – musik – lägerbål. Bibbi och Lizzie. Pingstförläggning på Lemshaga för Tullinge Blåvingar. Åvalägret 7 – 18 aug. Vid Åva på Dalarö hade kåren tillsammans med Huddinge scoutkår slagit läger. I lägret deltog både pojk- och flickscouter, även sjöscouter. Alla stortrivdes på den natursköna lägerplatsen, ca 80 deltagare med Bertil Olsson som lägerchef. Bastnästävlingen återkommer varje år, avhölls den 20 okt. Seniorlaget Plimsollarna delas upp för Tullinge-Tumba. Tumbalaget fick namnet Kompassen. Sjö. Långsegling via Stockholm till kårläger vid Åva. Marinen skjuter torpeder på oss på Mysingen. Hemsegling via Nynäshamn och Södertälje. Tullinge Östra Scoutkår 300 begagnade leksaker insamlas, lagas o målas för vidare transport genom Rädda Barnen till sjuka föräldralösa barn i Algeriet. Kåren 5-årsfest firas i Hemvärnsgården den 2 febr. Segeltorps kårchef Lennart Esaiasson ledde allsång och förrättade den högtidliga upptag- ningen och utnämningar. Pastor Gustaf Holmström höll en värdig avslutning. Skidtävling – kårtävling med start o mål vid TSK’s stuga. Sanct Georgshögtid i Tullinge Kyrka. F.d. kårchefen i Botkyrka Scoutkår Maria Sivertsson förrättade upptagning av Blåvingar och Landsgillemästaren för Sanct Georgsgillena i Sverige, Sten Thiel, förrättade upptagning och utnämning av scoutledare. Sång av Botvidskören och orgelmusik av fru Anna-Dagmar Bjelle. Älghornstävling i Huddinge den 5 maj. Kårtävling vid Hågelby 23 maj. Kårens sommarläger hölls på Gotland, paradiset vid Grisvärd, naturligtvis med utflykter per cykel, besök på Stora Karlsö, med buss till Lummelunda grottorna. Vargunge- och blåvingeläger på Långudden. Kårens hösttävling vid Rödmossen, i tävlingen deltog även två Grödinge- patruller. Scouthögtid i Lida kyrka gemensamt med Grödinge Scoutkår. Upptagning förrättades av v kårordförande Georg Malmkvist och altartjänst av kom. Sigurd Padel. Efter högtiden samkväm i Lida friluftsgård.
1964 Botkyrka Scoutkår. Kårens skidtävling gick av stapeln på Hamra den 16/2. Ett 80-tal deltagare närvarande varav 60 tävlade på banan. Navigationskurs för III-klass förarbevis med 15 deltagare under Gustav Söderlunds ledning. Sanct Georgshögtid firas av Tumba-sektionen i Salems kyrka. Tal av pastor Assar Fjelkman. Sanct Georgsbudskapet upplästes. Kollekten inbringade ett par hundra kronor till scoutrörelsen i Liberia. Maria Sivertsson skötte upptagning och utnämningar, över 100 st. Altartjänst, Scoutbönen och tapto avslutade högtiden. Sanct Georg firades i Tullinge av Tullingesektionen tillsammans med Tullinge Östra Scoutkår. Unison sång ‘Den blomstertid nu kommer’. Efter sedan Botvidskören sjungit en sång höll kyrkoherde Erik Klasson en andaktsstund. Kollekt upptogs för scouterna i Liberia och Bertil Olsson förrättade upptagningar och utnämningar. Högtiden avslutades med scoutsången. Tumba och Uttrans blåvingar hade gemensam tävling den 13 maj. Flickscouterna i Tumba på en veckas förläggning på Frustuna. Tivedsfärden för seniorlaget ‘Kompassen’ blev av allt att döma en stor händelse. Vildmarksveckan för Tullingesektionen upplagd efter B-P’s ‘Scouting for boys’ blev också ett minne som sent skall glömmas. Sjö. Navigationkurs för III-klass förarbevis med 15 deltagare. s/y Tampen seglar med seniorer Tullinge – Västervik och åter. Tullinge Östra Scoutkår. Kåren börjar filma Botkyrkafilmen, Lär känna din hembygd, första avsnittet, Soknens gårdar, herresäten och kyrkor. 1200 begagnade leksaker har insamlats i Tullinge och Tumba och inlämnats på Malmgården där scouter, ledare och föräldrar under januari lagat, putsat och målat dem för vidare befordran till barnen i Algeriet. Skollovsjippo med utomhustävlingar och skoj i T.S.K-s stuga. Blåvingarna gästar blåvingarna i Botkyrkas Tullingesektion på Thinking Day i scoutgården. Våra blåvingar hade med sig 2 st lägerfilmer, ‘Rövar Lilja’ och Flickscouternas bragd, vilka blev ett trevligt inslag i programmet. Påskläger på Skrefsta 27-29/3. Filmupptagning. Blåvingarna finner Gullpudran, samt gör ett besök i Alice Tegnérs f.d. hem Kikut i Tullinge, detta med anledning av 100-årsminnet av Alice Tegnérs födelse. Fru Anna-Dagmar Bjelle som äger Kikut välkomnade blåvingarna med kaffe och saft, varefter blåvingarna sjöng Alice Tegnérs visor med liv och lust till fru Bjelles ackompanjemang på flygel. Sanct Georgshögtid tillsammans med Botkyrka Scoutkårs Tullingesektion. Norgeläger, sommaren stora händelse. Kårläger vid Engö utanför Sandefjord i Norge. Scouthögtid i Lida kyrka tillsammans med Grödinge Scoutkår.
1965 1965 börjar med en historisk händelse inom scoutrörelsen i Botkyrka. Botkyrka Scoutkårs Tullingesektion och Tumba-Uttrans-sektionen bildar två kårer, var för sig med egna styrelser: Tullingesektionen under namnet S:t Botvids Scoutkår, efter sörmlandsaposteln Den Helige Botvid efter vilken socknen fått sitt namn. Tumba-Uttran-sektionen, under namnet Peter Momma Scoutkår, efter den på 1760-talet kände och högt uppskattade ekonomen Peter Momma, ledaren av Riksbankens Pappersbruk i Tumba. Dock har kårerna stiftelse och samarbetsorgan med gemensam styrelse. Sanct Botvids Scoutkår. Till kårordförande för den nya kåren utsågs den mångårige flickscout-ledaren i Botkyrka, fru Karin Nilsson, mera känd under namnet Kajsa Varg. Årsfest på Nyängens fritidsgård den 31 januari. Lekar, förplägnad, uppträdande av olika enheter samt prologen Sanct Botvid var en del av programmet. Kåren inbjuder samtliga Botkyrkascouter till traditionella skidtävlingen vid Skyttbrink den 14 febr. Sanct Georgshögtid firas i Tullinge kyrka tillsammans med Tullinge Östra. På programmet, invigning av kårfana, sång av Nils Wenne till ackomp. av musikdirektör Erik Backman, f.d. kårordf i Botkyrka Scoutkår, Maria Sivertsson förrättade den högtidliga upptagningen som avslutades med scoutsången och altartjänst av pastor Olander. Bastnäs 10 årsjubilerar bl.a. med den 10-e Bastnästävlingen den 3 oktober. Sjö. Nya sjöscoutproven införs den 1 januari. Flaggskeppet s/y Tampen säljs. Sjöscoutläger under Pingst med 14 deltagare. Midsommarsegling i Mälaren. Sjöscouterna inköper en laxkutter, renoverar, inreder, stort dop och ny sjösättning den 30 juli med Gustaf Söderlund som Gudfar. Långsegling till Förbundslägret vid Stegborg varvid båtar och besättningar verkligen testas. Hemsegling via Arkösund, Oxelösund och Södertälje. Nytt rekord i seglingstimmar; 8372.
1966 Sven Corlin, kårordförande, vald vid årsstämman den 8 okt. -65, befattningsskifte med Karin Nilsson som blev vice kårordföranden. Thinking Day firades av pojk- och flickscouterna gemensamt med fackeltåg och en liten ceremoni på gärdet framför scoutstugan. Blåvingarna firade dagen på Lida bl.a. med upptagning som förrättades av Gun Cassborn. En stödförening till kåren bildas. Sanct Georgshögtid firades traditionellt i Tullingekyrkan tillsammans med Tullinge Östra och distriktsordföranden Karin Wåhlstrand förrättade upptagning och utmämning. Navigationskurs för nybörjare med 20 deltagare. Pingstsegling i Mälaren i mycket hårt väder. Midsommardagarna ägnades åt segling i sydliga Mälarvatten. Långsegling via Södertälje, Dalarö till Furusund via Vaxholm och Stockholm till Tullinge. Sammanstrålning med ‘Skärgård 66’ på konfirmationslägret på Husarö. besök också på sjöscoutön Vindalsö. Mälarkryss till Mariefred med ledarbesök på Lennart Bernadottes ‘Stella Polaris’. Sjöscouterna sätter nytt rekord med 10.134 seglingstimmar. Gastmeeting – sjömansträning för nybörjare- arrangerades för första gången. på förläggning i Frustuna by den 31/9 – 1/10.
1967 Runt hela vår värld firades Thinking Day, så även i Tullinge, där fyra fackeltåg från Sanct Botvid, Tullinge Östra och Ungerska scoutkåren strålade samman till en samlingspunkt nedanför Tullingeberg. I skenet as 90 brinnande facklor höll kårordf. I Tullinge Östra, Georg Malmkvist ett internationellt anförande. På gärdet nedanför hade seniorerna arrangerat en stor treklöver av brinnande marschaller. Sedan man sjungit den Svenska och Ungerska scoutsången defilerade alla förbi den internationella insamlingsbössan där alla lade sitt bidrag till de olika världsförbundens fonder för utveckling av scouter i nya länder. 15 sjöscouter genomgår och klarar examen för ‘förarbevis’. 40 seglingssugna ungdomar deltager i seglarläger vid Sturehov 9 – 13 juni. En långsegling med 28 deltagare under 30 dagar i båtarna med segling till Gubba Kupa i Gryts skärgård. Fortsatt segling via Arkösund till Oxelösund och Källvik. Hårt väder med hög sjö vid Landsort klaras av duktigt men sjösjukt gäng. Från Nynäshamn seglas till distriktslägret på Ornö. Sjöscouterna upplevde där spännande kappseglingar, nattsegling, besök på flottbas, helikopteruppvisning, smuggeljakt m.m. Kårens seglare åker hem vis Dalarö och Stockholm. Blåvingeläger på Slagsta. Vargungeläger på Sillvik. Distriktstävlingarna i Gustavsberg. Navigationskurs startar med 20 deltagare mot ‘skepparexamen’.
1968 40-årsjubileum firades söndagen den 14 januari under beteckningen ‘Scoutrörelsen i Botkyrka 40 år’, alltså av kårerna Tullinge Östra, Sanct Botvid och Peter Momma gemensamt. Jubileumshögtid i Falkbergsskolan i Tullinge med många gäster från Förbund och Distrikt och Kårer. Många scouter från de tre första åren hade infunnit sig. Att få träffas efter 40 år och berätta om alla glada minnen från de gångna 40 åren. Högtidstalare i Falkbergsskolan var John Björk, distriktsordförande. Sanct Georgshögtid firades gemensamt med Tullinge Östra i Tullinge kyrka. Fru Märta Carlstedt förrättade upptagning och utnämning av blåvingar och hedersordföranden i Sanct Georgs Gillen i Sverige, Sten Thiel, förrättade upptagning och utnämning av juniorer, scouter och ledare. Högsta utmärkelsen, silvervargen, tilldelades Georg Malmkvist. Samkväm. Efter St Georgshögtiden bjöds samtliga ledare och seniorer på kaffe vid Trädgårdstorps loge, Allan Andersson instruerade i de utländska folkdanserna som nu var aktuellt i Förbundets nya program.
1969 Kårmästerskap på skidor vid Skyttbrinks skola den 26 jan. Tullinge Östra som arrangör med föräldrar och Carl Gustav Håkansson i spetsen. Tullinge SK´s Göte Söderberg banläggare. Seniorerna tävlade om Georg Malmkvists vandringspris Bronsskölden, vilken även i år gick till Peter Mommas lag. De tre bästa inom var och en av de 10 tävlingsgrupperna erhöll diplom. De tre kårerna fick heltidsanställd instruktör. Fr.o.m den 1 mars, Sven Corlin blev den utvalde och lämnade därför sin befattning som kårordförande för Sanct Botvids scoutkår, till ny ordförande valdes fru Vanja Bovin. Sanct Georgshögtid firas tillsammans med Tullinge Östra i Tullinge kyrka den 20 april. Andaktsstund av kyrkoherde Klasson. Utnämningar förrättades av f. Distriktsordföranden Karin Wåhlstrand, ‘Barn av samma jord och samma under’, kyrkospel av Tore Littmark framfördes av Jungmanslaget. Distriktstävlingen som i år ägde rum vid Jordbro deltog även de tre kårerna från Botkyrka. I kårplacering kom Sanct Botvid på andra och Peter Momma på femte plats. Tävlingen gick av stapeln den 11 maj. Kårläger på Djurnäs i Sorunda. Lägret hade 102 deltagare och ägde rum den 13 – 19 juni. Västerhaninge och Bollmora deltog med 35 scouter. Augustiseglingen gick till TSS:s klubbö Piparholmen. Kårens nya seglare deltog med framgång i kappseglingen. Båten med Kåge Mobrandt som skeppar delade 1:a plats medan båten med Mats Aronsson som skeppare delade 2:a plats.
1970 Ett händelserikt år. Tullinge Östra scoutkår sammanslås med Sanct Botvids scoutkår den 10 februari. Då S:t Botvids scoutkår i huvudsak idkade sjöscouting, blev anslutningen ej vad man hoppats. Omkring 50% av medlemmarna lämnade helt scoutverksamheten. Tullinge Östra hade bara landscouting. Sanct Georgshögtid hade Sanct Botvids scoutkår i Tullinge kyrka den 24 april under benägen medverkan av kyrkoherde Erik Klasson, Botvidskören och redaktör Margareta Puke från Svenska Scoutförbundet. Blåvingeläger för Vårblommorna vid Bastnäs under Pingsthelgen. Som blåvingeläger det sista i kårens historia, nästa läger blev miniorscoutläger. Ledare Margareta Danielsson och Birgitta Hjalmarsson. Blåvingarna hade bussfärd till Kolmården den 30 maj. De var också generösa, bjöd både vargungar och juniorscouter att få följa med. Vimpelvind är namnet på kårens nystartade tidning som utgav sitt första nummer i mars 1970, dess redaktör G Malmkvist. Sjöscouterna hade fått vind i seglen, navigationskurs, instruktionsseglingar, seglarskola tillsammans med Bollmora sjöscoutkår. Långseglingen för scouter och seniorer ägde rum under tiden 24 juli till 8 augusti. Resrouten var densamma som tidigare, alltså söderöver mot Västervikstrakten och tillbaka igen. Deltagare 30 personer. Distriktets dag ägde rum vid Handen den 3 maj. Kårens bästa resultat i de olika enheterna. Blåvingarna: på 9:e plats Tullinge blåvingering, blåvingeledare på 1:a plats, Vårblommorna. Vargungarna: på 11-e plats Seoneflocken, vargungeledare: 15, Seoneflocken. Juniorscouter: patrulltävling: 8 plats, ptr Vargen 3 avd. AL-tävlingen junior: 17, Skornetten. Scouterna, patrulltävling: 2, Jagaren, Fullriggarna. AL-tävlingen, scouttävling: 8, Fullriggarna. Segrare i denna gren var Stigmännen, Salemstaden. Nytorpsstugan övertogs av kårens seniorer i september. Bastnästävlingen den 4-e oktober. Juniorsscoutläger vid Sturehov den 15 – 19 augusti. Skeppskatten är namnet på en ny juniorscoutavdelning som startade sin verksamhet onsdagen den 30 sept. på Nyängen. Fackeltåget 1970 för 10:e året i följd till julottan i Tullinge Kyrka. En tradition som övertagits från Tullinge Östra av Sanct Botvids scoutkår.
1971 Junioravdelningen Skeppskatten flyttar från Nyängen till Björkliden, på Björklidsvägen, den 3 februari. Fullriggarna på hajk vid Bastnäs den 6 – 7 februari. Seniorscouternas familjerally, det var ett jätteroligt arrangemang kunde man läsa i Vimpelvind. Juniorerna hade hajk vid Bastnäs den 17 – 18 april. Sanct Georgshögtid hölls traditionsenligt i Tullinge kyrka den 25 april under medverkan av pastor Gerry Olander, generalsekreteraren i Sv Scoutförbundet Anna-Lisa Hedvall, Botvidskören, vid orgeln musikdirektör Erik Backman. Ledarna träffades efter högtiden i kyrkan på kaffe i Malmgården, Tullinge. Distriktstävlingen ägde rum vid Alby Fritidsgård i Bollmora den 9 maj. Miniorscoutläger vid Sturehov den 11-15 juni, ledare Gunvor Nordén och Margareta Danielsson. Distriktsläger av internationell karaktär. Södertörns scoutdistrikts läger kallat ‘Muskö 71’ den 9-20 augusti avhölls på Grytholmen vid Muskö. Till lägret hade inbjudits förutom distriktets egna kårer, scouter från Amerika, England, Tyskland, Norge, Danmark, ungefär 800 deltagare i lägret. Bastnästävlingen, den årligen återkommande tävlingen för Botkyrkas samtliga kårer, Patrull- och Avdelningstävlingar, 3 olika banor för resp miniorer, juniorer och patrullscouter. Tid för tävlingen den 17 oktober. 250 deltagare. Kåren bjuder till föräldraträff, till sk Pizza-afton, ca 150 personer hade hörsammat inbjudan till Falkbergsskolan. Bl.a. värdefullt för kåren att då och då få kontakt med föräldrarna, liksom det kan vara värdefullt för föräldrarna att då och då få kontakt med kåren. Julbasar arrangerades traditionellt varje år av Sanct Botvids Föräldraförening. De som höll i trådarna vid årets julmarknad är Ingegärd Hesselgren och Lennart Gauding med sina medhjälpare, vilka nedlagt ett enormt arbete för julbasaren, därom visade det fina netto som basaren gav. Fackeltåg till Tullinge kyrka är en vacker tradition som scouterna i Tullinge arrangerat för 11:e året i följd.
1972 Kårens ledare och assistenter inleder med julgransplundring i scoutstugan Tjugondag Knut. Trollsjödagen kallas Grödinge scoutkårs traditionella skidtävling. Till denna tävling hade även S:t Botvids scoutkår och Peter Momma blivit inbjudna. Segrare: i miniorscoutbanan, Grödinge, i junioscoutbanan, S:t Botvid, i scoutbanan, Grödinge. S:t Botvids juniorer hajkar den 15 – 16 april, Skeppskatterna vid Bastnäs och Havsörnarna vid Trädgårdstorp. Kursverksamheten i full gång, 26-27 februari, scoutledarkurs på Svenstorp, 12-18 mars, Högre ledarkurs II på Kjesäter, 8-9 april, grundkurs del II i Kungsgården i Svenstorp, scout i busk, teoridelen den 12 april och den praktiska delen den 15-15 april. Sanct Georgshögtid i Tullinge kyrka den 23 april. I programmet medverkade komminister Gerry Olander, Tullinge kyrkliga barnkör, musikdirektör Reik Backman samt kårordföranden Arne Aronsson. Som tack för värdefullt stöd delade kårordföranden ut Svenska Scoutförbundets hedersmärke, Röda Liljan, till följande personer; Gunnar Dahlqvist, Rose Dahlquist, Lennart Gauding, Ingegerd Hesselgren och Olle Landérus. Måsen, en tredje junioravdelning, bildad den 17 november inom Sanct Botvids scoutkår. Hårda tag för sjöscouterna i Botkyrka. April månad blev händelserik. Man hade ansökt om bidrag hos arvsfonden till en ny båt. Det blev beviljat med 8000 kr. Därmed såldes en laxkuttern som tillhört sjöscouterna som använts som ledar- och säkerhetsfartyg vid jolleseglingar. Genom denna försäljning samt pengarna från Arvsfonden, bygger man upp en flotta av större båtar. De nya båtarna är utrustade med hjälpmotor och andra säkerhets- och hjälpmedel. Flera seglingar har ägt rum. Den s.k. långseglingen hade route: Från Tullinge via Södertälje kanal mot Oxelösund, över Bråviken och ner till Västervik. Den sista biten dit genomförde sjöscouterna som en distanskapptävling och kunde då konstatera vilket båtlag som lärt sig mest. Från Västervik gick seglatsen via Oskarshamn till Blå Jungfrun och Byxelkrok på Öland. Därefter kom två jobbiga seglardagar med seglats från Öland till Fyrudden i Gryts skärgård, där man definitivt vände fören nordvart igen för att via Oxelösund och Södertälje återvända till Tullinge. Distriktets dag den 7 maj avhölls i Huddinge med start vid Källbrinksskolan. Dagen blev mycket framgångsrik för kårerna i Botkyrka, de bästa i varje gren voro: miniorbanan, 2:a Antennerna, S:t Botvid, juniorbanan, 1:a Delfinen S:t Botvid, scoutbanan, 4-e placering, Mården, Peter Momma. Familjerally den 9 april, familjeutflykt per bil med start vid scoutstugan i Tullinge. Ett hundratal personer hade i 21 bilar samlats till start och samtliga lyckades återvända helskinnade till målet. Miniorscouterna hade läger vid Sillvik den 9 – 12 juni. Juniorscouterna hade lager vid Djurnäs den 7 – 12 augusti. Bastnästävlingen den 1 oktober är mycket populär. De tävlande, funktionärer och föräldrar uppgick till 347 personer.
1973 S:T Botvid scoutkår startar årets verksamhet med en träff i scoutstugan vid Hålvastersonsvägen den 15 januari. Träffen gällde ledare, assistenter och seniorer. Träffen avser bl.a. diskussion om vårprogrammet men kallas också för Julgransplundringen. Jansson-afton i Falkbergsskolan den 9 mars, kåren bjuder sina scouters föräldrar på fest. Festmåltiden består till stor del av ‘Janssons frestelse’, därav namnet Janssonafton. Efter måltiden visades kårens sommaraktivitet i film och bild, från läger och seglingar. Pia Appelkvist och Cornelia Roth tillsammans med pianisten Evald Persson förhöjde stämningen med skön musik och sång. Kvällen blev mycket lyckad och många uttryckte förhoppningen att snart få komma igen. Södertörns scoutdistrikts vårstämma den 15 mars avhölls i Fittjaskolan. Som värd för stämman var Botkyrkascouterna tillsammans med distriktsstyrelsen. Thinking Day den 22 februari firades på Örnberget den 28 februari. Sanct Georgshögtid firades i Tullinge kyrka den 29 april. Förutom upptagning och utnämningar som förrättades av kårordföranden Arne Aronsson medverkade pastor Gerry Olander, Botvidskören samt vid orgeln fjortonårige Per Andersson från Tumba. Distriktets dag den 6 maj ägde rum vid Tyresta By i Handens kommun. Deltagarantalet kanske blev större än vanligt enär Södertäljekårerna fr.o.m i år blivit anslutna till Södertörns scoutdistrikt. Inalles tävlade 28 kårer. Från Botkyrka lyckades miniorscoutavdelning Spröten i S:t Botvid få 1:a pris i miniortävlingen. Rockelstalägret den 7 – 15 med deltagare för juniorscouter, patrullscouter och ledare. Förutom Botkyrkakretsens egna kårer hade inbjudits deltagare från Bårsta, Järna, Turinge, Grusåsen och Mariekäll. 200 deltagare idkade ett härligt 10-dagars lägerliv vid sjön Båverns väna strand. Miniorscoutläger vid Sillvik den 9 – 11 juni. Junioravdelningarnas hajker: Havsörnarna den 7-8 april vid scoutstugan Gustavsberg i Grödinge, Skeppskatterna samma dagar vid Bastnäs, Måsana vid Bastnäs den 12-13 maj. En nyhet för sjöscouterna Kåren har införskaffat en s.k. VHF-telefonanläggning som medger för föräldrar och anhöriga att ringa direkt till seglingsledningen på varje segling. Bastnästävlingen som på grund av älgjakt blev förflyttad till Moriaberg, i Grödinge. Deltagande kårer var: Alby scoutkår, Grödinge scoutkår, Scoutkåren Peter Momma, Salemsstadens scoutkår, Sanct Botvids scoutkår och Vikingakåren. Julbasar den 9 december. Sanct Botvids scoutkårs Föräldraförening har flera år gjort en betydande insats för att stödja kårens verksamhet, icke minst genom den årliga julmarknaden. Julgranar. 5918 såldes till jul och inbringade ett netto på 43000 kr. Fackeltåg till Tullinge kyrka på juldagsmorgonen, samling vid Tullinge centrum, även föräldrar hade slutit upp.
1974 Kansliet flyttar den 7 januari från Folkets Hus till Grödingevägen 7. Här kan man träffa Janne Wiklund o Sven Corlin. Ledarträff med julgransplundring den 14 januari blev som vanligt mycket lyckad. Folkvandring den 27 jan. Nära 200 personer var under söndagen ute i markerna i och omkring Tuna i Tumba. Botkyrka Scoutkårer hade i området anordnat en söndagspromenad för familjerna. Spåret, ett tipsspår, behandlade allmänna frågor och frågor om scouting. till sin hjälp fick de tävlande informationsfoldern ‘Värt att veta’. Junioravdelningen Havsörnen hade hajk den 23-24 jan. vid Trollsjöstugan i Grödinge. Thinking Day firas traditionellt den 20 febr. Seniorer och yngre ledare planerar fjällpromenad i sommar. Sanct Georgshögtid i Tullinge kyrka den 21 april. Miniorläger vid Sillvik den 1-3 juni. Miniorer från avd Antennerna och Spröten, 38 deltagare. Juniorläger vid Djurnäs den 12-16 juni, juniorer från St Botvid och Ahlby scoutkårer, 40 deltagare. Botkyrkakretsens instruktörer Sven Corlin och Janne Wiklund hade arrangerat lägret och förberett tävlingsbanor etc. Lägret blev i alla avseende lyckat. Distriktets dag ägde rum vid Sundby gård i Huddinge den 5 maj. Bastnästävlingen blev en fullträff, förutom Sanct Botvid, Peter Momma, Salems och Grödinge scoutkårers alla miniorer, juniorer och patrullscouter och glädjande nog många intresserade föräldrar ställde upp i tävlingarna även som kontrollanter, närmare 300 deltagare. Kårordförande i Scoutkåren Peter Momma, Britta Källström, delade sedan ut priser till dem som uppnått de bästa resultaten. Traditionell Föräldraträff på Falkbergsskolan den 14 november. 7000 julgranar sålde scouterna inom Botkyrka storkommun. Gemensam julfest för St Botvids 3 junioravdelningar i Tullingebergsskolan den 6 december. Julbasar i Föräldraföreningens regi på Tullingebergsskolan den 8 december. Jultraditionen. Fackeltåg till Tullinge kyrka på juldagsmorgonen kl 5 med start vid Arnes Livs.
1975 Ett innehållsrikt år. Ledarträff med sammanträde och julgransplundring den 21 januari. Sanct Georgshögtid den 20 april i Tullinge kyrka under medverkan av teol. Peder Jonsson som höll en kort andaktsstund och sjöng i anslutning till denna en vacker sång till gitarr. Märkesutdelning och upptagningar förrättades av utbildningsledaren i Södertörns Scoutdistrikt, Karin nyman. Körsång av Ceciliakören. Distriktets dag blev en segerdag för Botkyrka, det var nämligen patrullen Delfinen i avd Fullriggaren i St Botvids scoutkår som lyckades ta första priset i patrullscoutbanan, nämligen vandringspriset Älghornet. I de tre tävlingsbanorna för miniorer, juniorer och patrullscouter var det över 1000 tävlande. Sanct Botvids scoutkårs stöd- och föräldraförening hade den 24 maj inbjudit representanter för scoutkåren och den närmaste grannarna intill scoutstugan. Orsaken var den uppsnyggning av scouttomten som föreningen företagit den sista tiden. Kring scoutstugan har satts upp ett snyggt staket och på slänterna har planterats buskar och blommor. Många av de inbjudna hade infunnit sig för att ta del av den positiva förändringen som föreningen åstadkommit. Föreningen ordförande Lennart Gauding hälsade de närvarande välkomna och omtalade att vårdträd skulle planteras. Han vände sig till kårens nestor och initiativtagare till scouting inom Botkyrka, Georg Malmkvist med följande ord: “Du har redan fått Silvervargen och du har silver i ditt hår, så vad kunde passa bättre än att plantera en silvergran till din ära !?” Därefter uttryckte han en önskan att detta vårdträd skulle växa och bestå i långliga tider och påminna om den livskraftiga scouting som ryms i Sanct Botvids scoutkår. Inne i scoutstugan bjöds på kaffe och en trevlig samvaro, med tacktal av Arne Aronsson, Karl-Gustaf Lilje och Georg Malmkvist. Rospigg 75. Distriktsläger på Vässarö i Roslagen den 25 juni till den 4 juli. Lägret hade 580 deltagare. Världsjambore den 14:de i ordningen var arrangerad av de fem nordiska länderna tillsammans under namnet ‘Nordjamb -75’ och var förlagt i Lillehammer i Norge. Sammanlagt hade lägret över 17.000 deltagare från 87 länder. Södertäljescouterna och scouterna från Botkyrka hade placerats i samma by. Från Botkyrka var det endast 6 deltagare av dessa var 4 från NSF:s scoutkår med ledare Lars Andersson Tullinge och 2 från St Botvids scoutkår nämligen Per Åstrand och Georg Malmkvist. I Kretstävlingen som ägde rum vid Trollsjöstugan i Grödinge den 12 okt. I miniorbanan segrade Nyckelpigan och Biet i Peter Momma med 72 p. I juniorscoutbanan ptr Hjorten i St Botvid med 63,5 p I patrullscoutbanan, ptr Vargen i Peter Momma. Gemensam julfest för junioravdelningarna i st Botvid den 3 december. Föräldraföreningen årliga julbasar i Tullingebergsskolan den 7 december. 5.000 julgranar såldes av scouterna i Botkyrkakretsen. 50 scouter deltog i St Botvids traditionella fackeltåg till julottan i Tullinge kyrka.
1976 Havsörnarna juniorerna, simmade i Huddingebadet den 11 februari. Vid kårstämman den 11 mars fick kåren ny styrelse enl följande: Ordförande Monica Corlin, v ordf Mats Aronsson, sekr Gunilla Hellqvist, kassör Eva Danielsson. Avgående ordf Arne Aronsson och sekr Ulla Aronsson avtackades med rosenbukett. Kretsledarafton vid Hågelby den 27 mars blev mycket lyckad. Ett skotskt spelmanslag underhöll med både sång och musik. Junioravdelningarna Måsen och Skeppskatten hade hajk den 3-4 april vid Gladökvarns scoutstuga. Sanct Georgshögtid den 23 april firades traditionellt av Scoutkåren i Tullinge kyrka under medverkan av komminister Sture Palmquist och Hagabergs Folkhögskolas sångkör. Upptagningar och utnämningar förrättades av kårens nya ordförande Monica Corlin. Georg Malmkvist, grundaren för scoutrörelsen i Botkyrka fyllde 80 år den 23 april och blev uppvaktad med fackeltåg och hyllningar från när och fjärran. Distriktets Dag eller Södertörns Scoutdistrikts stora patrulltävling ägde rum vid Sundby gård den 3 maj. 999 scouter uppdelade i omkring 200 patruller startade. Sommarläger för juniorscouter avhölls vid Monäro, Sv scoutförbundets nya lägerområde i Södermanland. Lägret hade 55 deltagare. Långseglingen sommaren -76 gick av stapeln fredagen den 24 juni från Nynäshamn, destination Byxelkrok, Öland. På Öland hyrde man två bilar för att få se lite av landskapet bl.a. besök i Glömminge och Borgholm. På söndagen den 4 juli var det dags att segla norrut, och var åter hemma i Tullinge den 13 juli efter en lyckad segling utan missöden. 12 deltagare. Kretstävling i Rönninge den 3 oktober. Ca 250 deltagare fick vara med om en trivsam tävling vid Garnudden i Rönninge. Tävlingarna var uppdelade så att Grödinge svarade för miniorscoutbanan, S:t Botvid för juniorscoutbanan och Peter Momma för patrullscoutbanan. Värdkår var Salemstaden som också svarade för banläggningarna. Janssonträff. Sanct Botvids scoutkår har en tradition – Jansson-kväll – för alla scouters föräldrar den 28 oktober. Till festen samlades ca 150 personer vid ljus och blomstersmyckade bord i Falkbersskolans matsal, under det att Evald Persson trollade fram ljuva toner på sina instrument. Julbasar. Föräldraföreningen anordnade sin sedvanliga Julbasar den 4 december i Tullinge centrum. Kårens juniorer hade egen julfest i Tullingebergsskolans matsal den 4 december. Juldagsmorgon, fackeltåg till Tullinge kyrka med deltagande i Julottan, 50 deltagare i fackeltåget.
1977 Den 22-23 januari hade kåren planeringshelg på Frustunaby. Lördagens program inleddes med en kort historik över den gamla gården Frustunaby Härefter vidtog arbetet i den sk. Sjöstugan. Diskussionerna om planering, ekonomi/budget, båtar, rökning, SIA, läger o.s.v. blev livliga och givande. På söndagen blev det tillfälle till en härlig promenad i omgivningarna, bl.a. gjordes ett besök i ortens scoutstuga på andra sidan vägen mot Mariefred. Så samlades man åter i Sjöstugan igen där diskussionerna togs upp på nytt. På eftermiddagen återvände man hem med tankar och erfarenheter att fundera över inför vårterminens och sommarens arbete. Kåren får ny lokal som ersättning för den gamla och fallfärdiga lokalen på Björkliden. Den 2 februari flyttade man in i nyrenoverade lokaler på Nyängen i Tullinge. Thinking Day firades på Tullingesjöns is den 22 februari. Samling vid scoutstugan, därifrån fackeltåg ned på Tullingesjön där man bildade stor scoutlilja med facklorna varefter kårordf Monica Corlin berättade om dagens betydelse. Under den vackra ceremonien samlades pengar in som skulle komma våra scoutvänner i Sri Lanka till del. Över 100 deltagare. För det fina arrangemanget svarade kårens seniorscouter. Gålö -77 1-10 augusti. Sommarens stora scoutevenemang: Kretsläger på Gålö med deltagare av både minior-, junior- och patrullscouter från Alby scoutkår, Grödinge scoutkår, S:t Botvid scoutkår, Scoutkåren Peter Momma och Salemsstadens scoutkår. För de olika lägerarrangemangen svarade seniorscouter och längre förberedelser av Kretskansliet. Lägret blev i allo lyckat och hade över 200 deltagare. Kretstävlingen ägde rum vid Hässle den 9 november. Kretsens alla kårer tävlade.
1978 Miniorläger på Frustunaby. Juniorläger på Djursnäs. Patrullscouterna paddlar. Havsörnen vinner Trollsödagen på skidor.
1979 Distriktsläger Eriksö -79. Kretstävlingen går av stapeln i Tullinge villastad med mottot : “Mer scouting åt folket2.
1980 Kårläger vid Viksberg i augusti. Patrullscouterna seglar Södertörn runt. Greta Malmkvist, grundare av Tullinge Flickscoutkår, avliden.
1981 Anders Axéen väljs till kårordförande, när Monica Corlin avgår. Från S:t Georgshögtiden i Tullinge kyrka går kåren fackeltåg med fanborg i spetsen till Malmgården för att hylla Georg Malmkvist på 85-årsdagen. Georg utnämns till hedersordförande i S:t Botvids scoutkår. Östa 81 är lägret. Patrullscoutavdelningen Rovfåglarna bildas.
1982 Scoutrörelsen fyller 75 år och detta är temat på årets Distriktets Dag. Läger på Gålö och Talby Mellangård.
1983 De avdelningar, som hållit sina möten i Nyängen flyttar till Berget och till scoutstugan. Till England och lägret Lakeland ’83 åker några patrull- och seniorscouter tillsammans med scouter från Norra Botkyrka.
1984 Gunnel Bergman väljs till kårordförande. Gunvor Bolme tilldelas förtjänstmärke i guld med emalj. Fullriggaren genomför Expedition Bunner-Sylen, fjällvandring i västra Jämtland.
1985 Patrull Gröngölingen vinner Älghornstävlingen. Seniorlaget vinner S:t Georgshajken. Miniorerna cykelhajk och indianläger. Salt-kör 1985 heter årets segling.
1986 Georg Malmkvist fyller 90 år. Miniorerna vinner Renhornstävlingen. Förbundsläger Scout ’86 på Vässarö och vi har engelsmän från Potten End med.
1987 Seniorscouter från S:t Botvid och Norra Botkyrka åker tillsammans med scouter från England till Kenya, där de gräver och gjuter en brunn.
1988 Distriktsläger på Grava med mycket lera. Arcella säljs och Linda köps. Patrull- och seniorscouter på Englandsläger.
1989 Läger på Vindalsö med botkyrkakårerna. Monica Corlin får förtjänstmärke i guld med emalj. Seniorerna vann Stadshajken och åkte till England och Viking Venture.
1990 Stockholm Venture, som vi deltager i.
1991 Årets läger är på Kopparbo och har ‘Drottning Kristinas tid’ som tema. Stugtak bytes.
1992 Scoutnatta 6 november har temat ‘Gustaf II Adolf’. Fackeltåg till julottan för 35:e året.
1993 Georg Malmkvist avlider i mars. Vid jordfästningen var scouter från S:t Botvid hedersvakt. Natura ’93 heter förbundslägret, vars symbol är en vattendroppe. Vi som var där vet varför. Premiär för kårhajken, som gick till Rosensberg.
1994 Bosse Sjöberg tar över ordförandeskapet efter Gunnel Bergman. S:t Georgsfirandet startar med en familjedag på Trädgårdstorp. ‘Jorden runt på 80 dagar’ är temat på Vässarölägret med Peter Momma och Norra Botkyrka.
1995 Pingstläger på Dragudden med Astrid Lindgrens sagor som tema. Kårhajken avslutas med stekta röda och gröna pannkakor över öppen eld. Kåren arbetar som funktionärer på Lollipop.
1996 S:t Georg firas utomhus vid Trädgårdstorp. Kårläger ‘Ronja ’96’ i Kopparbo. Minorernas våravslutning är ett äventyr, då de får åka polisbåt till Norsholmen. Stiftelsen Botkyrka Scoutgård upplöses och skänker scoutstugan till kåren. Vi börjar bygga till scoutstugan.
1997 Vi bygger vidare på scoutstugan. ‘mars ’97’ heter rymdlägret med Peter Momma på Marsbäcken vid Västervik. 70årsjubileum 7 november för Tullinge scoutledare m.fl. genom tiderna.
1998  Distriktsläger på Gotland Rauk 98. Bygget av stugan börjar närma sig slutet
1999